اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بروجرد
اذان صبح
۰۵:۳۹:۵۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۹:۰۶
اذان ظهر
۱۲:۰۸:۲۱
غروب آفتاب
۱۷:۰۶:۱۸
اذان مغرب
۱۷:۲۴:۵۵